Mellanöstern

Tomas Anderssons och Stefan Foconis trilogi om Mellanösterns tre folkrikaste länder Iran, Egypten och Turkiet är resultatet av ständigt resande i och läsande om regionen sedan 1998. Gubben i taket, några Iran, utkom 2003 på Tranans förlag och var den första boken i sitt slag på svenska sedan Sven Delblancs Zahak, persiska brev, från 1971.

Våren 2007 kom så på Leopard förlag den fristående fortsättningen Café Musa, egyptiska resor, en personlig framställning av det samtida samhället i arabvärldens största nation.

Trilogin avslutades våren 2009 med Turkarnas land, anatoliska porträtt, en skildring av möten med människor från Medelhavet och Thrakien i väster till den armenisk-iranska gränsen i öster.    Läs recension i SVD

Det rör sig inte om några konventionella reseskildringar. Vi har snarare velat foga samman litterärt utformade impressioner och strövtåg med intervjuer och kulturhistoriska essäer. Kompositionen kan därför vid första anblicken synas en smula fragmentarisk. Läsaren får själv bilda sig en uppfattning om helheten utifrån mosaikens minsta delar.

 

Iran

Med undantag för Vatikanstaten är Iran världens enda teokrati. Vi besökte landet fem gånger mellan 1999 och 2003. Författarna reder ut orsaken till den fundamentala klyvnaden mellan storstads- och landsbygdsmentalitet och mellan djupt religiösa och renodlat sekulära hållningar. Orsakerna till mullornas politiska seger i revolutionen 1979 analyseras och kommenteras ingående, liksom varför regimen trots en påfallande ung befolkning, otaliga brott mot de mänskliga rättigheterna och utbrett ekonomiskt missnöje ännu med lätthet håller sig kvar vid makten. Olika etniska och religiösa minoriteter specialstuderas och får komma till tals, men även officiella representanter för

den persiska del av befolkningen som aldrig rent kvantitativt varit i majoritet i sitt eget land, men som ändå i mer än 2 500 år fungerat som territoriets centrum och överhet.

Egypten

Vi följer här Nilen nedströms, med särskilda hållpunkter i Assuan, Luxor, Assiut, Alexandria och självfallet icke minst ”alla städers moder” Kairo. Vi besöker också ökenoasen Siwa, vid den libyska gränsen, och Röda öknen och Sinai.

Ett genomgående tema är vad den globala turistindustrin, världens omsättningsmässigt största enskilda bransch, gör såväl med besökare som med de människor som lever på att ta emot alla dessa flyktiga resenärer. I Café Musa granskas också den moderna politiska scenen från Nassers epok, via Sadats till president Mubaraks bak säkerhetsapparaten, amerikanskt bistånd och en övergripande ambition om status quo och korruption barrikaderade regim.

Enstaka relevanta nedslag i Egyptens ofantliga kulturhistoria görs självfallet. Fokus ligger på hur traditioner och religioner krockar med den yngre generationens drömmar och ambitioner. Boken försöker besvara den övergipande frågan vilken väg Egypten går.
Se Leopardförlag

Turkiet

Genom idogt resande i hela landet, av båda författarna besökt sedan 1970-talet, presenteras EU-sökarlandet Turkiet, med anor som före detta supermakt i form av det Osmanska imperiet. Särskilt tonvikt läggs på de kurdiska och armeniska frågorna, liksom än mer på hur det kan komma sig att landsfadern och diktatorn Atatürk trots att han dog redan 1938 fortfarande kan uppfattas som helt närvarande på den politiska scenen och i vardagslivet. Jättestaden Istanbul specialstuderas från sin grundläggning, via det nya Öst-Rom, Konstantinopel, fram till dagens 15-miljonersmetropol. Kulturhistorien, med anor bortom Mesopotamien, ända tillbaka till jordbrukets uppkomst och de allra första städerna, får sin beskärda del.
Se Leopardförlag

Levanten

 

Boken är sprungen ur ett träget resande i Libanon, Syrien, Palestina/Israel och Jordanien före och efter den arabiska våren. Läsaren får här möta ett stort antal enskilda människor insatta i sina vitt skilda sammanhang och har efter fullbordad läsning försetts med redskap att långt bättre begripa sig på denna komplexa region, både dysfunktionell och överrik på erfarenheter, gärna svart-vitt tecknad i media, med fokus på konflikter, men också sofistikerad och gåtfull”.

Med Tomas Andersson, Terese Mörnvik samt producenten Claes Herrrlander arbetar jag också på en kommande tv-serie/film om hela Mellanöstern.

En femte gemensam bok om Mellanöstern, om Israel/Palestina, är för närvarande under arbete.