Presentation

Foto: Eva Bergström

Jag är alltså skönlitterär författare, född 1955 i Uppsala, av svensk-italienska föräldrar och boende i Stockholm. Jag skriver såväl prosa, poesi som dramatik. Jag har rest över hela världen och talar engelska, franska, tyska och italienska.

Utöver att vara författare på heltid har jag efter 15 års studier på Universitetet – med en fil. kand. i litteraturvetenskap och teoretisk filosofi – även undervisat en hel del, inte minst i ”creative writing”, främst på två norska och två svenska författarskolor, nämligen Forfattarstudiet på Högskolan i Bø, i fem år, framför allt i dramatik (jag var i samband därmed även dramaturg), i fem år på Skrivekunstakademiet i Bergen, vidare i sju år som handledare för enskilda fortsättningsstudenter på Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö samt mellan 2004 och 2007 på litteraturvetenskapliga institutionen i Stockholm, som universitetsadjunkt på dess avdelning Litterärt skapande, med ansvar för den skönlitterära prosan och som medredaktör för studenternas årliga antologier. Dessutom undervisade jag svensk litteratur historia på Uppsala Universitets institution ABM (för engelskspråkiga studenter) i sju år. Jag har i fyra år lett studiecirklar på ABF Stockholm, baserade på egna böcker om Mellanöstern-

På slutet av 90-talet var jag internationell sekreterare i Sveriges Författarförbund och tog i detta sammanhang inte minst hand om författardelegationer från när och fjärran. I den rollen introducerade jag både Stockholms kulturliv specifikt och presenterade Sverige generellt.
Jag satt mellan 2002 och 2005 som en av fem medlemmar i Statens Kulturråds expertgrupp för bedömning av förlagens ansökningar om kvalitetsstöd vid utgivning av utländsk skönlitteratur i svensk översättning, sista året som ordförande.

I maj 2004 var jag ansvarig för planering och genomförande av en resa med nio kollegor till Iran, i Författarförbundets regi, finansierad av Svenska Institutet. Jag var initiativtagare till och redaktör för den skönlitterära antologin Iran berättar: Dans på slak lina, Elva noveller, Tranan 2004. Av introduktioner och presentationer vill jag särskilt nämna förordet till Jan Kauris postuma roman Ut ur skuggorna, Lejd 2001, och Foreword, förordet till den egyptiska fotoboken Österlandet, av Mattias Sätterström och Mark Smith, Muzot Press 2007, men jag har också deltagit i konstkataloger – t.ex. Sophie Totties från 1994 och Marianne Mannsåkers Den dubbla bilden, från 1998 – samt publicerat artiklar i tidskrifter som Artes, Axess, Karavan, Lyrikvännen, Ord & Bild och Glänta m.m.

I samband med egen bokutgivning, framför allt om Mellanöstern, har jag hållit föredrag och föreläsningar, exempelvis på så olika ställen som Medelhavsmuseet, Göteborgs Stadsbibliotek, Kungliga Konsthögskolan, Läs och Res, ABF och Internationella biblioteket.
Tonvikten i min verksamhet ligger icke desto mindre helt på den egna skönlitteraturen.

Hämta den svenska versionen av mitt CV här.
You can get the english version of my CV and information on the books here.